Vi hjälper dig med din nya grund

Innan man påbörjar ett nytt byggprojekt måste man alltid göra ett omfattande grundarbete. Det kan vara allt från schaktning till dränering. Vi utför alla typer av grundarbeten och anpassar oss efter våra kunders behov. Vi kollar vad marken har för kvalitet och anpassar oss efter det. Sedan kommer vi fram till vilken arbetsmetod som är bäst att använda sig av. Du som kund får alltid uppdateringar om hur arbetet fortlöper under projektets gång. Vi finns dessutom alltid tillgängliga för att svara på frågor och funderingar.

Grundarbeten utförs av vår behöriga personal

Eftersom grundarbeten är nyckeln till att hus och byggnader ska stå stabilt är det viktigt att de utförs av behörig och skicklig personal. Det är där som vi på KJ Bygg och Entreprenad AB kommer in i bilden. Vi är snabba och effektiva men tummar aldrig på kvaliteten. Våra hantverkare är vana att utföra denna typen av arbete och kan se vad som funkar bäst beroende på marken. Kontakta oss så snart som möjligt så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Vi utför Grundarbeten i:

Grundarbeten i Furudal
Grundarbeten i Rättvik
Grundarbeten i Orsa
Grundarbeten i Mora
Grundarbeten i Edsbyn